EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Informacje dla klas 3 gimnazjalnych

W dniach 18,19 i 20 kwietnia 2018r., uczniowie klas 3 gimnazjalnych przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

18.04.2018r. część humanistyczna

– godz. 9,00 – historia i wos

– godz. 11,00 – język polski

19.04.2018r. część matematyczno-przyrodnicza

               – godz. 9,00 – przedmioty przyrodnicze

               – godz. 11,00 – matematyka

20.04.2018r. język obcy nowożytny

               – godz. 9,00 – poziom podstawowy

               – godz. 11,00 – poziom rozszerzony

 

W każdym dniu uczniowie przychodzą/przyjeżdżają na godz. 8,00. Obowiązuje strój galowy. 

Autobusy do szkoły:

– 7,15 – Gosławice – Komorów – Rudka – Bobrowniki Małe – Dwudniaki

-7,15 – Ostrów – Bogumiłowice – Sieciechowice – Łętowice

 

Co trzeba mieć ze sobą:

– każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

– dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

– legitymację szkolną

– dozwolone jest wniesienie małej butelki wody

Zabronione jest wnoszenie na salę wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.