Dni wolne od zajęć dydaktycznych

          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach informuję, że 30.04, 2.05 i 4.05 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. 

         Rodzice proszeni są o zgłaszanie potrzeby zapewnienia opieki dla swoich dzieci  w tych dniach t.j. 30.04,2.05 i 4.05 wychowawcom klas oraz ewentualnego korzystania z obiadów.

                                                                                                Magdalena Szybilska

                                                                                                   Dyrektor szkoły