CREDO SCHOOL

           W dniu 3 października 2018 r.  w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, uczestniczyliśmy w konferencji naukowej CREDO Week 2018.  Spotkanie dało nam możliwość przystąpienia do międzynarodowego projektu badawczego CREDO SCHOOL będącego częścią projektu CREDO – Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory czyli Ekstremalnie Rozproszonego Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego,  dzięki któremu uczniowie będą mogli prowadzić prawdziwe badania naukowe za pomocą urządzeń mobilnych.

Każdy z nas, bez wychodzenia z domu może wnieść swój wkład w rozwój nauki. Wystarczy smartfon z androidem, internet i zainstalowana aplikacja CREDO Detector. Już dziś dołącz do naszej grupy „spwierzchoslawice„, łap cząstki promieniowania kosmicznego i przyczyń się do wielkich odkryć.

Prof. Piotr Homola z IFJ PAN w Krakowie, pomysłodawca projektu CREDO zapowiada że „active members”, czyli aktywni uczestnicy będą współautorami prac, które powstaną na podstawie wyników tych badań. Wymagania, co do aktywności, są bardzo proste, wystarczy w jakiś sposób przyczynić się do istnienia. działania i rozwoju projektu.  Przyczynienie się, to oznacza, np. udział w dyskusji, zainstalowanie aplikacji do detekcji promieni kosmicznych.
Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Łowcy cząstek” w kategorii – Liga. Rywalizacja w kategorii Liga polega na chwytaniu cząstek w czasie jednej, wybranej nocy w miesiącu. Regulamin konkursu. 

Udział w projekcie a zarazem konkursie jest całkowicie dobrowolny, można do niego dołączyć w każdym momencie. Uczestnikami są przede wszystkim uczniowie (oczywiście po uzyskaniu zgody od Rodziców!!!), rodzice, nauczyciele i wszyscy, którzy chcą przyczynić się do rozwoju nauki. Organizator nie zbiera danych osobowych członków drużyny z wyjątkiem danych koordynatora drużyny. A koordynatorem w naszej szkole jest Pani mgr Katarzyna Słupek-Karpiel. 

P.S. Mamy już schwytane 4 cząstki. Im więcej nas będzie tym więcej cząstek schwytamy 🙂

Poniżej szczegółowe informacje o projekcie: