12 czerwca 2020r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego, dzień 12 czerwca 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tym dniu nie będą odbywały się zajęcia zdalne.