Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

1 czerwca 2020r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W tym dniu nie będą odbywały się lekcje zdalne.