1 czerwca 2020r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych