04.06.2021 dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, 4 czerwca 2021r. (PIĄTEK) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Rodziców uczniów zainteresowanych opieką świetlicową w tym dniu, prosimy o przekazanie informacji wychowawcy poprzez edziennik z zaznaczeniem godz. (od-do) w której dziecko będzie przebywać na świetlicy.