ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Dyrektor Szkoły informuje, iż zimowa przerwa świąteczna trwać będzie  w dniach:

od 23.12.2016 do 31.12.2016r.

 Rodzice uczniów, którym konieczne jest zapewnienie  w tych dniach opieki,

winni zgłosić taką potrzebę w sekretariacie szkoły do dnia 22.12.2016r. (czwartek) do godziny 14:00 .