ZEBRANIE Z RODZICAMI

02.06.207r.

Dyrektor szkoły informuje, że dnia 6 czerwca (wtorek) odbędą się spotkania z rodzicami wg następującego porządku:

– klasy IIIa i IIIb – spotkanie z wychowawcą w godzinach 17:15 – 17:45

– klasy IVa i IVb – spotkanie z wychowawcą w godzinach 17:45 – 18:15

– klasy VIa i VIb – spotkanie z wychowawcą w godzinach 18:15 – 18:45

W wyżej wymienionych klasach odbędzie się również spotkanie z dyrektorem szkoły.

 

W pozostałych klasach (I, IIa, IIb, V) spotkanie z wychowawcą w godzinach 17:15 – 17:45.

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach 17:15 do 19:00.