ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100 lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, zaprasza na zebrania klasowe oraz zebranie ogólne w dniu 19 marca 2024r.

Temat zebrania ogólnego: Jak chronić dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, gdyż temat jest bardzo aktualny w dzisiejszym czasie.

Plan zebrań:
16,30 – Klasy 0-8 Zebranie ogólne (sala gimnastyczna w budynku „dużej” szkoły)
17,20 – Klasy 4-8 Zebrania i konsultacje (budynek „dużej” szkoły)
17,30 – Klasy 0-3 Zebrania i konsultacje (budynek „małej” szkoły)