ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dyrektor szkoły zaprasza na zebrania z wychowawcami klas:

  1. 30.01.2024r. (wtorek) godz. 17,00  Klasy 1-3 – budynek 713
  2. 30.01.2024r. (wtorek) godz. 18,00  Klasy 4-8 – budynek 97

Na zebraniach możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów.