ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dyrektor szkoły zaprasza na zebrania z wychowawcami klas:

  1. 30.11.2023r. (czwartek) godz. 17,00 – 18,00  Klasy 0-3 – budynek 713
  2. 30.11.2023r. (czwartek) godz. 18,00 – 19,00  Klasy 4-8 – budynek 97

Na zebraniach możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami przedmiotów.