Zebrania z Rodzicami – 20.09.2018r.

Dyrektor Szkoły informuje, iż w dniu 20 września  2018 r. (czwartek) odbędą się zebrania  z rodzicami. 

Porządek zebrania:

Klasy 0-3  (budynek 713)

– 17.30 –  spotkanie z wychowawcami klas;

Klasy 4-7 i klasy 3 gimnazjalne (budynek 97)

1.     Klasy 4-7

– 17.30 –  spotkanie z wychowawcami klas;

2.     Klasy 8

– 17.00 – 17.30 spotkanie z Dyrektorem szkoły w sprawie wymagań i organizacji egzaminu po klasie ósmej;

– 17.30 – spotkanie z wychowawcami klas;

3.     Klasy 3 gimnazjalne

– 16.30 – 17.00 spotkanie z Dyrektorem szkoły w sprawie wymagań i organizacji egzaminu po klasie trzeciej gimnazjum;

– 17.00 – spotkanie z wychowawcami klas;

Serdecznie zapraszamy