ZEBRANIA DLA RODZICÓW KLAS 0-8 W DNIU 03.11.2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach zaprasza Rodziców uczniów klas 0-8 na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się 3 listopada 2022 (czwartek) 

Klasy 0-3 godz.16,30 – budynek 713

Klasy 4-8 godz.18,30 – budynek 97