WYCIECZKA KLAS DRUGICH DO MUZEUM DROGOWNICTWA W SZCZUCINIE.