WYCIECZKA KL.3 DO CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA W KROŚNIE.

28 listopada klasy IIIa i IIIb były na wycieczce w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

Uczniowie zwiedzali 4 poziomy centrum gdzie kolejno zapoznawali się z : procesami produkcji szklanych przedmiotów, zdobienia szkła.
Obserwowali pracę hutników, a także uczestniczyli w warsztatach samodzielnie wykonywali witraże i wybijali szklane medale.
Wiele atrakcji dostarczyły dzieciom zabawy w gabinecie luster i podłodze 3D.
Podczas wszystkich etapów zwiedzania uczniowie oglądali ekspozycje szklanych wyrobów. Oglądali szkło użytkowe oraz dekoracyjno-użytkowe.