Wieczornica Patriotyczna

02.03.2016r.

Dnia 25 lutego 2016r. miała w naszej szkole miejsce wieczornica patriotyczna, związana z realizowanym projektem, dotyczącym majora Adama Boryczki.

Spotkanie było wspaniałą okazją do krótkiej lekcji historii naszej ojczyzny, obfitej w ważne dla Polaków wydarzenia. Było ono montażem słowno-muzycznym, podczas którego nie zabrakło śpiewu pieśni patriotycznych, recytowania i czytania wierszy, które odegrały ważną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu tożsamości narodowej. Zebrani oglądnęli krótkie filmy pt. ”Miasto ruin” i „Tobie Ojczyzno” oraz prezentację dotyczącą żołnierzy wyklętych, zapoznali się także z materiałami związanymi z powstaniem warszawskim. Płonące świece oraz inne elementy dekoracji wprowadziły bardzo podniosły, refleksyjny nastrój.

Wieczornica  miała na celu uczczenie pamięci bohaterów, którzy oddając własne życie za wolność narodu zostawili nam prawdziwe świadectwo miłości do Ojczyzny. W ten sposób chcemy kultywować postawę patriotyzmu, która powinna być istotnym elementem życia społecznego i narodowego. /red. L.Frąc/

 

FOTORELACJA