Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

WALENTYNKI 2014

Ostatni dzień nauki – tuż przed feriami, był okazją do rozdania nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz aby przyspieszyć walentynki, które wypadają w ferie. Poczta walentynkowa dotarła do wszystkich.