Uwaga ósmoklasiści!!!

   Poniżej zamieszczamy film udostępniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczący Egzaminu Ósmoklasisty 2019.

Warto obejrzeć!!!