Szkolny konkurs „Mistrz dobrych manier”

06-08-2018

W br. szkolnym Świetlica szkolna pod opieką p. Małgorzaty Chłoń zorganizowała konkurs „Mistrz dobrych manier”, którego celem było propagowanie właściwych wzorców wychowania, podniesienie kultury osobistej uczniów, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, stosowanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowania się w kontaktach z kolegami. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III.
 
Tytuł Mistrza dobrych manier zdobyła KLASA II
 
Dzieci otrzymały na apelu wielkie brawa i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!