1 KWIETNIA 2015R.- SRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

  W dniu 1 kwietnia  2015r. odbył się coroczny

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

{yasig
images/yasig/sprawdzian15/640_1.jpg|
images/yasig/sprawdzian15/145_1.jpg|
1.jpg||

images/yasig/sprawdzian15/640_2.jpg|
images/yasig/sprawdzian15/145_2.jpg|
2.jpg||

images/yasig/sprawdzian15/640_3.jpg|
images/yasig/sprawdzian15/145_3.jpg|
3.jpg||

images/yasig/sprawdzian15/640_4.jpg|
images/yasig/sprawdzian15/145_4.jpg|
4.jpg||

images/yasig/sprawdzian15/640_5.jpg|
images/yasig/sprawdzian15/145_5.jpg|
5.jpg||

images/yasig/sprawdzian15/640_6.jpg|
images/yasig/sprawdzian15/145_6.jpg|
6.jpg||
}