SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

1 kwietnia 2016 r.

5 kwietnia 2016 r. – we wtorek o godz. 9.00 – odbędzie się zewnętrzny sprawdzian szóstoklasisty.

W tym dniu uczniowie klasy szóstej przychodzą do szkoły na godz. 8.30

I część sprawdzianu (język polski i matematyka) odbędzie się na sali gimnastycznej i rozpocznie się o godz.9.00. Trwać będzie 80 minut.

II część sprawdzianu (język angielski) będzie przeprowadzona w czterech  salach.  Ta część sprawdzianu  rozpocznie  się o godz. 11.45 i trwać będzie 45 minut.

Do sali egzaminacyjnej zdający wnosi jedynie dozwolone przybory:

 a) w przypadku części pierwszej – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę.  b) w przypadku części drugiej – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników oraz  innych urządzeń elektronicznych.

Na salę można wnieść małą butelkę wody mineralnej.

5 kwietnia 2016 r. dla uczniów z klas I – V jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

POWODZENIA !!!