Spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Godność człowieka”

22.10.2017r.

W dniu 16 października  uczniowie Gimnazjum oraz uczniowie klas 7 i 6 Szkoły Podstawowej wzięli udział w realizacji programu profilaktycznego pt. „Godność Człowieka”. Autorem programu jest pan Stanisław Koćwin – ceniony i doświadczony profilaktyk, członek zespołu ds. monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym.

Podczas dwugodzinnych zajęć młodzież wzbogaciła swoją wiedzę na temat relacji z innymi ludźmi , sposobów ich budowania oraz na temat zagrożeń. Prowadzący mówił również o zagrożeniach płynących z używania alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. Wykładowi towarzyszyły filmy pokazujące różne sytuacje prowadzące do uzależnień i ich skutków. Uczniowie brali czynny udział w spotkaniu, odpowiadając na pytania prowadzącego, dzieląc się z rówieśnikami swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. /red.A.Mazur/