ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

22.10.2015
” Ja uczeń klasy I ślubuje uroczyście………..”
 
14 października 2015 roku to dzień szczególny dla naszej szkoły.  W tm szczególnym dniu uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. 100-Lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.
 

Złożyli uroczyste ślubowanie, zostali ” pasowani”  na uczniów Szkoły Podstawowej im 100- lecia Ruchu Ludowego    w Wierzchosławicach. Odtąd  dumnie będą prezentować swoje szkolne tarcze przypięte do mundurków.

W tych doniosłych chwilach dzieciom towarzyszyli rodzice, nauczyciele, uczniowie ze starszych klas.  Szczególnie dumne ze swoich wychowanków, którzy pięknie zaprezentowali program artystyczny, były wychowawczynie klas pierwszych : p. Teresa Suda oraz p. Jolanta Kryczka oraz  Dyrektor – Magdalena Szybilska.
Były podziękowania, kwiaty, prezenty dla bohaterów tego dnia. 
 
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
 
        W dniu 14 października  odbyły się też w naszej szkole gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Wierzchosławice – Zbigniewa Draga. 
Obecni na uroczystości byli:
Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drag ,
Sekretarz Gminy Wierzchosławice  Krzysztof Fitrzyk,
Proboszcz Parafii Wierzchosławice –ks. Jerzy Czuj,
Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Wierzchosławice w osobach:
– Pani Małgorzata Galara-Golema – S.P. im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach,
– Pani Barbara Gawlik – S.P. im. Wincentego Witosa w Rudce,
– Pani Elżbieta Kłósek – S.P. im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie,
– Pani Halina Włodarczyk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach,
– Pani Jolanta Siudut – Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach,
– Pani Magdalena Szybilska – S.P. im. 100-Lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.
 
Pani Aneta Knaga– przewodnicząca Rady Rodziców,
                Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie klas II i III.
 
  Po strofach wierszy, i piosenkach skierowanych w stronę pedagogów i pracowników oświaty, Wójt Gminy – Zbigniew Drąg , złożył serdeczne życzenia  a na ręce zaproszonych dyrektorów złożył kwiaty oraz kosze okolicznościowe dla wszystkich pracowników szkól i przedszkola.