REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach informuje, iż 16 marca 2018r. zostanie zamknięta lista rekrutacyjna dzieci do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice, których dzieci zamierzają uczęszczać do klasy I i oddziału przedszkolnego muszą dokonać zapisu dziecka do dnia 16 marca 2018r.

Zapisów można dokonać w sekretariatach szkół:

– Od godz. 7:00 do 16:00 w budynku dużej szkoły – Wierzchosławice 97 (czyli dawne gimnazjum) 

– Od godz. 8:00 do 14:00 w budynku małej szkoły – Wierzchosławice 713