REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH
Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

1.Zarządzenie 17/2023 Wójta Gminy  Wierzchosławice  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzchosławice jest organem prowadzącym.

 

2.Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 – plik PDF do pobrania

 

3.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 – wnioski PDF do pobrania

4.Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024 – wnioski PDF do pobrania