Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych

Przypominamy, że 10 czerwca 2019r. upływa termin rejestracji i złożenia wniosku do szkoły 1 wyboru.

Wszystkie informacje dostępne są : https://malopolska.edu.com.pl/