REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zapisy i rekrutacja prowadzone będą w dniach od 26 lutego do 11 marca br.

 

Oddział przedszkolny

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2018 i młodsze.

  Jeżeli dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w naszej szkole i tutaj będzie kontynuować wychowanie przedszkolne, to rodzic wypełnia deklarację („Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego”)

      Rodzice dzieci nowo zapisywanych składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. („Wniosek zapisu do oddziału przedszkolnego” wraz
z załącznikami).

 

Klasa pierwsza

Do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2017.

     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej zapisywane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia („Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej”).

      Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I. („Wniosek zapisu do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły” wraz z załącznikami).

 

Informacje dodatkowe:

Dokumenty, podpisane przez rodziców /opiekunów prawnych ,  przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły:

w pon. w godz. 7.00 – 17.00. oraz od wt.- pt. w godz. 7.00 – 15.00.

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                Magdalena Szybilska

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE REKRUTACJA