Rekrutacja do klasy 4 oddziału sportowego

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach ogłasza nabór uczniów z terenu gminy Wierzchosławice do klasy IV sportowej na rok szkolny 2020/2021.
      Szkoła zapewnia 10 godzin zajęć wychowania fizycznego w dyscyplinach sportowych – piłka nożna – chłopców oraz piłka nożna dziewcząt.
      Szkoła zapewnia: wykwalifikowaną kadrę w tym trenerów z licencjami UEFA, obiady, świetlicę szkolną, udział w turniejach i zawodach sportowych, obozy sportowe (współfinansowane przez szkołę), wyjazdy rekreacyjne.
      Szkoła dysponuje bogatym zapleczem sportowym w postaci dwóch sal gimnastycznych, basenu szkolnego, terenów zielonych.

      Zapisy trwają od 12 .02.2020r. do 04.03.2020r. w sekretariacie szkoły ( w budynku dawnego Gimnazjum) w godzinach 7.00 do 15.00 –
      Szczegółowe informacje przekazane zostaną na zebraniu organizacyjnym
Numer telefonu: 14 6 797 342 oraz 790-540-260

Wierzchosławice,dn.07.02.2020r.