REKRUTACJA 2022/2023

Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzchosławice jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 29/2022 – plik do pobrania