REKOLEKCJE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych, jak i w szkołach niepublicznych (Dz. U. Nr 36,poz155 ze zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

                             W dniach 26 – 28 marca 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach będą uczestniczyć w Rekolekcjach Wielkopostnych w Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach.

                               W tych dniach uczniowie są zwolnieni z zajęć szkolnych. Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zapewnia opiekę zgodnie z planem i czasem jej pracy, po wcześniejszym zgłoszeniu u wychowawcy klasy, bądź w sekretariacie szkoły.

                               

HARMONOGRAM REKOLEKCJI

Poniedziałek (26 marca 2018r.)

– 9:00 – 10:30 – KLASY 5 i 7 oraz KLASY GIMNAZJALNE

– 10:30 – 12:00 – KLASY 0-4 i 6

 

Wtorek (27 marca 2018r.)

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

– 9:00 – 11:00  – KLASY 4-7 oraz KLASY GIMNAZJALNE

– 10:00 – MSZA ŚW. DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

– 10:00 – 11:00 – KLASY 0-3

 

Środa (28 marca 2018r.)

– 9:30 – 10:30 – KLASY 7 oraz KLASY GIMNAZJALNE

– 10:30 – 12:00 – KLASY 0-6

 

Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie nie mają zajęć.