REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowejz dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych, jak i w szkołach niepublicznych (Dz. U. Nr 36,poz155 z późn. zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły informujemy, iż  dniach od  14. 04.2014r. (poniedziałek) do 16.04.2014r. (środa) odbywać się będą  Rekolekcje Wielkopostne’

Uczniowie  uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji .

W tych dniach uczniowie są zwolnieni z zajęć szkolnych.

Dzieciom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zapewnia zajęcia zgodnie z planem i czasem jej pracy.

Ponadto w godzinach od 10 00 do 14 00 czynna jest w te dni Świetlica Środowiskowa obok przedszkola.

Dla uczniów dojeżdżających, autobus kursował będzie wg. następującego rozkładu:

dla klas IV -VIwyjazd z Dwudniaków godz.730 ;     powrót po rekolekcjach o godz. 925

  dla klas 0-III:    wyjazd z Dwudniaków godz.  925  ;  powrót po rekolekcjach o godz. 10 45

 

HARMONOGRAM REKOLEKCJI TUTAJ