PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ BOHATEROM UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY MEMORATYWNEJ

 

PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ BOHATEROM

75 lat temu, w 1941 roku, do okupowanej Polski zostali zrzuceni pierwsi – spadochroniarze

Związku Walki Zbrojnej /Armii Krajowej.

– CICHOCIEMNI-

         W dniu 22 grudnia 2015r. –  w uznaniu zasług  i aby oddać im hołd  – „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,- podjął  uchwałę  w treści, której – rok 2016 ogłosił  Rokiem Cichociemnych”.  Cichociemni, stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Jak podaje  treść uchwały :

 ” Z uwagi na fakt, iż ich zasługi w bojach o niepodległość Polski były niezwykłe, a wyczyny wojenne wyjątkowe, powinni znaleźć się na stałe w panteonie naszych bohaterów narodowych.  Wiedza na temat wielkich osiągnięć i poświęcenia Cichociemnych musi być upowszechniana, przede wszystkim wśród młodych Polaków. „

PRZYWRACAMY PAMIĘĆ  O  ADAMIE BORYCZCE- CICHOCIEMNYM  Z WIERZCHOSŁAWIC, 

który 9 kwietnia 1942 roku wykonał swój  pierwszy  skok  na terytorium okupowanej Polski a potem, przez całe swe życie, prowadził  walkę o  Wolną  Ojczyznę .

Dyrektor Szkoły

Magdalena Szybilska

               

FOTORELACJA 

               6 marca 2016 roku jest dla naszej społeczności szkolnej dniem szczególnym. W tym właśnie dniu, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy memoratywnej poświęconej płk Adamowi Boryczce – żołnierzowi wyklętemu, cichociemnemu z Wierzchosławic. Na uroczystości obecni byli:  przedstawiciele rodziny płk Adama Boryczki – rodzina Katrów, Jackowskich i Boryczków, Senator prof. Kazimierz Wiatr, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego- Jacek Judyma, Wójt Gminy Wierzchosławice – Zbigniew Drąg, Członek Zarządu Grupy Azoty Artur Kopeć, Komendant Miejski Policji w Tarnowie Mirosław Moryl, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie-  Tadeusz Sitko, Wójt Wietrzychowic -Tomasz Banek, Ks. Proboszcz -Jerzy Czuj, Przewodniczący Rady Gminy- Artur Jasiński Radni Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wierzchosławice,  Dyrektorzy szkół wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.

             Przedstawiony na tę okoliczność  montaż słowno- muzyczny przygotowali : w dawne czasy wprowadzili :  „Dziadek: – p Wojciech Kożluk,  wnuki: Joasia Kosiaty i  Mateusz Skóra; recytowały: Gabrysia Biały, Ewa Sarniak, Gabrysia Dumańska, Oliwia  Kłosoń, Nikola Krzak; śpiewały : Zuzanna Drobot, Gabrysia Bąk, Nikola Krzak, Krzysztof Frączek, Anna Winiarska,uczennice kl. IV,  gościnnie śpiewem wzruszała nas p. Katarzyna Sroka; przygotowanie uczniów śpiewających : p. Jolanta. Kryczka, p. Edward Pluta; nagłośnienie – p. Edward Pluta, oprawa muzyczna – p. Anna Mach; prezentacja multimedialna – p. Wojciech Kryczka;

 Dekoracje wykonała: p. Kinga Zabawa oraz dekorowała wraz z  p. Małgorzatą Kwapniewską – Czapla ,-p. Lidią Frąc/

        Wizję artystyczną dyrektor Magdaleny Szybilskiej pomogła urzeczywistnić scenariuszem p. Barbara Śmialkowska.  Całość nadzorowała p M. Bucka