PRÓBNY SPRAWDZIAN KLAS VI- TYCH

{yasig
images/yasig/spr14/640_1.jpg|
images/yasig/spr14/145_1.jpg|
1.jpg||

images/yasig/spr14/640_2.jpg|
images/yasig/spr14/145_2.jpg|
2.jpg||

images/yasig/spr14/640_3.jpg|
images/yasig/spr14/145_3.jpg|
3.jpg||
}

Dzisiaj uczniowie klasy VIA i VI B pisały próbny sprawdzian. To taka próba generalna przed sprawdzianek w dniu 1 kwietnia 2014r.