Próbna ewakuacja – 11.10.2018r.

      W dniu 11 października 2018r. w naszej szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Alarm ogłoszono we wszystkich budynkach szkoły: w filii w Bogumiłowicach w budynku nr 275 o godz. 900, w Wierzchosławicach w budynku nr 713 o godz. 950, a w budynku nr 97 o godz. 1015 .

                         Zobacz na Youtube.pl

W ćwiczeniach wspomagała nas Ochotnicza Straż Pożarna z Wierzchosławic i Gosławic, za co im serdecznie dziękujemy. Zadaniem strażaków było dotarcie do źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń silnie zadymionych, dotarcie do osób poszkodowanych i ewakuacja ich na zewnątrz budynku oraz udzielenie pierwszej pomocy. 

Po ćwiczeniach na placu obok budynku Wierzchosławice 97 odbyło się podsumowanie akcji, w której brał udział Wójt Gminy Wierzchosławice Pan Zbigniew Drąg.