DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 POWRACAJĄCYCH DO NAUCZANIA STACJONARNEGO