PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2016-2017

       Dla uczniów, którzy od 1 września 2016 r. będą uczęszczać do klasy I, II, III, IV i V, podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są bezpłatneKomplety podręczników wraz z ćwiczeniami dla uczniów tych klas zostaną zakupione przez szkołę i przekazane uczniom we wrześniu.

W roku szkolnym 2016/2017 Rodzice pokrywają koszty zakupu podręczników do obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko do klasy VI.

Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2016/2017 znajduje się W ZAKŁADCE PODRECZNIKI  lub pod linkiem TUTAJ .