1. PETYCJA : FW: Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63
    Konstytucji RP w związku z art 241 KPA – Jawność i
    Transparentność w Gminach

Odpowiedź na petycję