PASOWANIE NA CZYTELNIKA

{yasig
images/yasig/biblio14/640_1.jpg|
images/yasig/biblio14/145_1.jpg|
1.jpg||

images/yasig/biblio14/640_2.jpg|
images/yasig/biblio14/145_2.jpg|
2.jpg||

images/yasig/biblio14/640_3.jpg|
images/yasig/biblio14/145_3.jpg|
3.jpg||

images/yasig/biblio14/640_4.jpg|
images/yasig/biblio14/145_4.jpg|
4.jpg||

images/yasig/biblio14/640_5.jpg|
images/yasig/biblio14/145_5.jpg|
5.jpg||

images/yasig/biblio14/640_6.jpg|
images/yasig/biblio14/145_6.jpg|
6.jpg||
}
My, uczniowie Tobie, książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy. Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie i z twych rad i twych mądrości korzystać od dziś usilnie. Tymi słowami w dniu 13 marca 2014 r uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Tym samym zostali włączeni w szeregi czytelników biblioteki szkolnej.

/red. E. Biały/