Ogłoszenie dla Rodziców zainteresowanych możliwością dowozu dzieci na trasie Dwudniaki – SP Wierzchosławice

          W związku z tym, iż od roku szkolnego 2019/2020 nie będzie już funkcjonował autobus gminny dowożący dzieci do Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, firma transportowa JANPOL, zaoferowała uruchomienie dodatkowego kursu na trasie od Muzeum Wincentego Witosa do Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach przez Dwudniaki, Trzydniaki i Szujec. Warunkiem uruchomienia kursu jest odpowiednia liczba dzieci (min. 10), którym Rodzice w każdym miesiącu wykupią bilety miesięczne na tej trasie w cenie 63 zł. Przewoźnik zapewnia także, obecność osoby sprawującej opiekę nad dziećmi w czasie kursu.

Tel. kontaktowy – Firma JANPOL 663635879