OFERTY SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH

ÓSMOKLASIŚCI!!!

W zakładce „Uczniowie i Rodzice” – „Doradztwo zawodowe” – będziemy publikować oferty szkół ponadpodstawowych, które zwróciły się do nas o promocję.