ODBIÓR ŚWIADECTW SZKOLNYCH – 26 CZERWCA 2020

W dniu 26 czerwca będą dostępni tylko wychowawcy dla swoich wychowanków. Odbiór świadectw i nagród odbędzie się  o wyznaczonych godzinach i w wyznaczonym miejscu, przy zachowania wytycznych sanitarnych w związku z Covid-19. Uczniowie odbierający świadectwa i nagrody muszą mieć założoną maseczkę, wejść określonym wejściem z zachowaniem odległości co najmniej 1,5m. Świadectwo będzie wręczać wychowawca. Po otrzymaniu świadectwa uczeń opuszcza szkołę tą sama drogą, którą wszedł

Harmonogram odbioru świadectw i nagród (szczegółowe informacje dot. godzin odbioru, przekazane zostaną przez wychowawców klas)

SP Wierzchosławice – Budynek 97

– klasa 4      – godz.9,00 – 10,00 – Wejście od strony basenu

– klasa 5a    – godz.9,00 – 10,00 – Wejście od strony kościoła

– klasa 5b    – godz.9,00 – 10,00 – Wejście od strony szatni

– klasa 6a    – godz.9,00 – 10,00 – Wejście główne od strony ulicy

– klasa 6b    – godz.8,00 – 9,00  – Wejście od strony basenu

– klasa 7a    – godz.8,00 – 9,00 – Wejście od strony kościoła

– klasa 7b    – godz.8,00 – 9,00 – Wejście od strony szatni

– klasa 8      – godz.8,00 – 9,00 – Wejście główne od strony ulicy

SP Wierzchosławice – Budynek 713

– klasa 0a    – godz.8,00 – 9,00 – Wejście główne

– klasa 0b    – godz.8,00 – 9,00 – Wejście boczne

– klasa 1a    – godz.9,00 – 10,00 – Wejście główne

– klasa 1b    – godz.9,00 – 10,00 – Wejście boczne

– klasa 2a    – godz.9,00 – 10,00  – Wejście od strony sali gimnastycznej

– klasa 2b    – godz.10,00 – 11,00 – Wejście od główne

– klasa 3      – godz.8,00 – 9,00     – Wejście od strony sali gimnastycznej

SP Wierzchosławice – Filia Bogumiłowice

– klasa 0f        – godz.9,00 – 10,00  – Sala oddziału przedszkolnego

– klasa 1f        – godz.9,00 – 10,00  – Sala lekcyjna klasy 1f

– klasa 3f        – godz.9,00 – 10,00  – Sala gimnastyczna

– klasa 4f i 5f  – godz.9,00 – 10,00  – Świetlica szkolna

– klasa 6f        – godz.9,00 – 10,00  – Sala lekcyjna klasy 6fNieodebrane świadectwa w dniu 26 czerwca będą dostępne w sekretariacie szkoły
w dniach 29 czerwca – 3 lipca br. w godzinach 8:00 – 14:00 lub po 1 września 2020r.