Szkoła umiejscowiona jest w dwóch lokalizacjach, w budynkach: Wierzchosławice 97 oraz Wierzchosławice 713.
Głównym celem wychowawczym naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, warunków wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, moralnego i intelektualnego oraz wspieranie rodziców w wychowywaniu dziecka poprzez wyrabianie w uczniach takich postaw  i nawyków, które umożliwią im uniknięcie negatywnego wpływu środowiska i znalezienie własnej drogi życiowej. Chcemy, aby każde dziecko mogło znaleźć w szkole miejsce, do którego będzie szło z ochotą i z ciekawością, wiedząc, że jest ważne i lubiane; żeby każde dziecko czuło się w naszej szkole bezpieczne, wartościowe, zauważane, potrzebne, szczęśliwe i żeby wiedziało, że jest u siebie. Chcemy, by absolwent naszej szkoły umiał rozróżniać dobro od zła oraz był w stanie dokonywać wyborów umożliwiających mu dalszy rozwój oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

NASZE ATUTY

 • Szkoła położona jest w centrum Gminy Wierzchosławice, we wsi Wierzchosławice.
 • Nauka w klasach I-VIII i grupach przedszkolnych odbywa się w niewielkiej, przyjaznej społeczności.
 • Mało liczne klasy stwarzają komfortowe warunki do nauki.
 • Zajęcia szkolne odbywają się do godz. 15.15.
 • Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci
 • W szkole pracują życzliwi i wysoko wykwalifikowani nauczyciele.
 • Dzieci uczą się j. angielskiego, niemieckiego.
 • Stwarzamy możliwość nauki pływania na własnym basenie – w ramach wychowania fizycznego.
 • Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Bierzemy udział w licznych projektach i programach edukacyjnych: „”Piękna nasza Polska cała i ojczyzna moja mała”, „Dziel się uśmiechem”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Kwiaty dla Bohaterów”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „BohaterON-włącz historię -pisanie kartek i listów do uczestników Powstania Warszawskiego” i wielu innych.
 • Corocznie uczestniczymy w akcjach: „Finale WOŚP”, „Górze grosza” i
 • Prowadzimy innowację pedagogiczną skierowaną do dzieci w oddziałach przedszkolnych: „Pytam… podglądam..poznaje …Kim będę gdy dorosnę?”
 • Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Dbamy o wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki.
 • Przeprowadzamy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które podejmą naukę w naszej szkole.
 • Zapewniamy fachową opiekę w świetlicy szkolnej: bezpieczny wypoczynek, ruch i zabawę, pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań.
 • Szkoła jest bezpieczna – chroniona monitoringiem.
 • Promujemy osiągnięcia uczniów w szkole i w środowisku.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami.
 • Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną – prowadzoną przez bardzo dobrych specjalistów, logopedę, pedagoga, psychologa, terapeutów.

BAZA SZKOŁY

pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, monitory interaktywne

świetlice szkolne czynne od 6.30 do 16.30

basen szkolny

nowoczesne pracownie informatyczne z dostępem do Internetu, komputery z Windows 10 i Office 2016

biblioteki szkolne

pracownie do zajęć z robotyki i programowania wyposażone w zestawy LEGO WeDo 2.0, LEGO Mindstorms EV3, Ozoboty

radiowęzeł – Radio”100”

 • estetyczne i bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • w klasach I-III każdy uczeń ma do swojej dyspozycji szufladę w szafce do przechowywania podręczników i przyborów, a w klasach IV-VIII wydzielone szafki,
 • oddzielne sale gimnastyczne w każdym budynku – bogato wyposażone w sprzęt sportowy,
 • gabinet pedagoga, psychologa i gabinet higieny szkolnej,
 • stołówkę szkolną, serwującą pyszne obiady,
 • dystrybutory z wodą pitną.