NOWE INFORMACJE

Moi drodzy ! W belkach informacyjnych po lewej stronie zamieszczono aktualne informacje na rok szkolny 2014/2015  tj.: podział godzin, harmonogram zebrań z rodzicami, terminy konsultacji z nauczycielami przedmiotów, informacje o zajęciach dodatkowych, kalendarz roku szkolnego. Miłej lektury. 🙂

Dyrektor

 Magdalena Szybilska