W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica 22 marca 2022 powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli”.  

Szkoły uczestniczące w sieci: 

  • – Podstawowa im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. 

  • – Podstawowa Specjalna Nr 165 im. Bł. M. Angeli Truszkowskiej w Krakowie. 

  • – Podstawowa Specjalna nr 9 w Siemianowicach Śląskich. 

  • – Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie. 

  • – Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy. 

  • – Podstawowa w Śmiechowicach. 

  • – Podstawowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni. 

  • – Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy. 

  •  

Celem międzyszkolnej sieci współpracy jest: 

-wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych, w celu podniesienia jakości pracy szkoły- (analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników), 

tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci, 

-rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

-zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach. 

Planowane działania:  

– Spotkanie organizacyjne określenie zasad współpracy, potrzeb i oczekiwań. 

– Uczestniczenie przez w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. 

– Zorganizowanie co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli. 

– Zorganizowanie w każdej szkole dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. 

– Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli: scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.