W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica 22 marca 2022 powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli”.

Szkoły uczestniczące w sieci:

  • Szkoła Podstawowa im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 165 im. Bł. M. Angeli Truszkowskiej w Krakowie.
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Siemianowicach Śląskich.
  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie.
  • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy.
  • Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach
  • Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks.J.Twardowskiego w Bochni.
  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

 

Celem międzyszkolnej sieci współpracy jest:

-wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych, w celu podniesienia jakości pracy szkoły

– (analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

-rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,

-zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.S