MIEDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR 2015”

      

      W dniu 19 marca 2015 roku w naszej szkole   odbyła się XXIV edycja Międzynarodowego Konkursu   „Kangur Matematyczny”. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych i zatwierdzony przez Dziekana Wydziału  Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika  w Toruniu  oraz Prezesa  Towarzystwa  – organizatorów konkursu na terenie Polski. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 27 uczniów  którzy startowali w kategorii Maluch i Beniamin. Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru z  zadaniami  o różnym stopniu trudności. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 75 minut. Liczba uczestników w 2015 roku, którzy przystąpili do konkursu wynosiła 21 477.

WYNIKI:

KATEGORIA BENIAMIN

                                ALEKSANDRA BORYCZKA –WYRÓŻNIENIE

                                JULIA KOLAT                    – WYRÓŻNIENIE

KATEGORIA MALUCH

                                JAGODA BIAŁY                 – WYRÓŻNIENIE

                                MATEUSZ NIEDOJADŁO     –  WYRÓŻNIENIE