Konferencja „Adam Boryczka – żołnierz wyklęty, lecz nie zapomniany”

12.03.2017r.

2 marca w auli Centrum Kultury Wsi Polskiej odbyła się konferencja „Adam Boryczka – żołnierz wyklęty, lecz niezapomniany” z udziałem historyka rzeszowskiego Oddziału IPN – dr. Krzysztofa A. Tochmana. Wydarzenie to było jednym z punktów obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wykład połączony z promocją książki pt. „Skok po niepodległość. Pułkownik Adam Boryczka – 1913-1988” został poprzedzony programem artystycznym w wykonaniu dzieci z naszej szkoły. /red.W.Koźluk/

ZDJĘCIA DOSTĘPNE NA STRONIE

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIERZCHOSŁAWICACH