Komunikat z dnia 23.04.2019r.

Od dnia 24.04.2019r. Szkoła pracuje zgodnie z planem lekcji dla uczniów. Zajęcia będą odbywały się we wszystkich trzech budynkach.