Komunikat z dnia 02.03.2020r.

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu tj. 03.03.2020r. Pani „STOP”, tj. opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu w drodze do i ze szkoły będzie nieobecna.

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły przy przejściu dla pieszych.