OPIEKA W CZASIE ZIMOWEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

11.12.2014

Dni:  22, 23, 24, 29, 30, 31  grudnia  2014 r. oraz 02 i 05 stycznia 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Istnieje możliwość zorganizowania w tych dniach zajęć opiekuńczych dla dzieci. Rodziców prosimy o przekazanie informacji wychowawcom na zebraniach w dniu  18 grudnia 2014r. bądź zgłoszenie  tego w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00.

TEL. 14 6797 056

 Dyrektor Szkoły

Magdalena Szybilska